Workshops

I mange prosesser er det hensiktsmessig å arrangere workshop. På den måten kan man hente inn mye informasjon og kunnskap fra deltagerne, man kan overbringe informasjon og kunnskap, man kan jobbe [...]

Ledergruppestøtte

Ledergrupper kan av og til bruke litt tid på å finne sin form. Det er viktig at alle får en felles forståelse av ledergruppens formål og prioriterte oppgaver. Alle må forstå sine roller inn i [...]

Strategiarbeid

Mange bedrifter og organisasjoner opplever at de strever med strategiarbeidet. Det kan være problemer knyttet til selve utarbeidelsen av strategien eller implementeringen av strategien. [...]

Kulturendringer

Kultur blir ofte definert som felles holdninger, verdier, mål og praksis. Kultur er mest synlig via menneskers samhandling. En bedrifts kultur har ekstremt stor påvirkning på ansatte, kunder og [...]

HR Støtte

I mindre bedrifter der man ikke har en etablert HR-funksjon eller avdeling faller det mye jobb på hver enkelt leder. Vi har mye erfaring i å støtte ledere, enten det gjelder å etablere ny [...]

Rekruttering

De fleste ledere vil ha behov for å rekruttere nye ansatte på et tidspunkt. Vi ser at rekrutteringsprosessen kan være krevende for mange ledere, både fordi den tar mye tid og kommer i tillegg til [...]

Støtte til endringer

Sjansen for å lykkes øker betraktelig hvis man har noen man kan sparre med eller som kan støtte i implementeringsfasen. Det er viktig at de involverte parter selv tar ansvar for å drive prosesser [...]

Nå-situasjonsanalyse

Som leder kan det være vanskelig å ha full oversikt og forståelse av hvordan arbeidsmiljøet er og hva man evt. burde gjøre for å få til endringer. Det kan være at du tror at det er et bra og [...]