Kulturendringer

Kultur blir ofte definert som felles holdninger, verdier, mål og praksis. Kultur er mest synlig via menneskers samhandling. En bedrifts kultur har ekstremt stor påvirkning på ansatte, kunder og klienter. Samtidig har bedriftens ansatte, kunder og klienter stor påvirkning på bedriftens kultur. Kulturen påvirker sterkt hvor vellykket bedriften er. Derfor er det ofte svært effektivt å jobbe med forbedring av kultur dersom man ser at det er behov for endringer.

Vi bistår med kartlegging av bedriftens eller organisasjonens kultur, analyse av resultater, samt forslag til tiltak og plan for veien videre. Vi har lang erfaring i å støtte bedrifter i gjennomføringen av kulturendringsprosjekter.

Andre artikler