STANDING TALL

HANDLER OM Å STÅ MED LØFTET HODE
OG RAK RYGG

BYGG GODE TEAM OG OPPNÅ STRATEGISKE MÅL

ORGANISASJONSUTVIKLING

Hjelper deg å forstå deg selv,
utvikle ditt potensiale
og nå dine mål

COACHING

UTFORDRINGER, POTENSIALE, MOTIVASJON

Å BLI KJENT MED EGNE STYRKER OG SVAKHETER

PREFERANSEPROFILER HJELPER DEG

Stand Tall bistår bedrifter og enkeltpersoner med å nå sine mål

Organisasjonsutvikling

Vi bidrar og støtter i organisasjons-utviklingsprosesser. Spesielt i små og mellomstore bedrifter kan vi bidra med støtte til ledere slik at de får sine medarbeidere med på laget. På den måten vil sannsynligheten for å nå forretningsmål øke. Det er da viktig å se på både systemer, strukturer og bedriftens kultur. Ved å legge til rette for at ansatte skal kunne utvikle seg og vokse.

Coaching

Vi i STAND TALL er alle sertifiserte coacher og har mange års erfaring fra ledelse. Coaching er en metode for å bygge bevissthet, tydeliggjøre mål og oppnå varige endringer. Vi bruker ulike teknikker og verktøy som fører til refleksjon, økt motivasjon, gjennomføringskraft, måloppnåelse og forbedringer. Fokus på personlige ressurser på å oppnå de viktigste forbedringene.

Personlighetstester

Personlighets- og preferansetester er kraftfulle verktøy for refleksjon og utvikling. Vi i STAND TALL bruker disse testene på en konstruktiv og positiv måte, slik at man bedre kan forstå seg selv og sitt potensiale, ikke for å sette seg selv i en bås. Vi tror på det gode i mennesket, at det er en positiv intensjon bak våre handlinger. Brukt riktig fører disse verktøyene til refleksjon og økt bevissthet.

Det eneste som er konstant i arbeidslivet – og livet generelt – er endringer.

STANDING TALL handler om å stå med løftet hode og rak rygg. Det handler om å ha integritet, vite hvem man er, hva man ønsker og hvordan man skal få det til. Dette er verdifullt, både for individer og organisasjoner, men det krever åpenhet, refleksjon og en strukturert tilnærming.

Organisasjoner utvikler seg fra å være små og nyetablerte hvor alle har en felles dugnadsånd, til å vokse til å bli etablerte aktører i markeder med stadig voksende forventinger fra både ansatte og kunder. Det å stå støtt i endringer, vise retning og samtidig bevare overskuddet og energien du har som leder er krevende. Kanskje må man som leder gi slipp på noe, få inn noen nye, og til og med bygge en ny strategi og retning.

Som enkeltpersoner er det ofte vi står i situasjoner som kan være utfordrende. Og spesielt som leder, hvor du skal ha oversikt og ansvar for helheten, samtidig som du skal se den enkelte medarbeider. Noen ganger vil det hjelpe å forstå seg selv bedre, mens andre ganger er det viktig å forstå andre bedre. Uansett er det viktig å være seg bevisst hva man ønsker, hvilke handlingsalternativer man har og hvordan man skal gå frem.

Hvem er vi?

Vi i STAND TALL jobber primært med små og mellomstore selskaper og organisasjoner i flere bransjer hvor vi bistår ledere, grupper og enkeltindivider med akkurat dette.

 • Birgit Opland
  Birgit Opland Partner

  Jeg brenner for at mennesker og organisasjoner tar i bruk sine ressurser og sitt potensiale gjennom å kjenne seg selv og ta bevisste valg. Det skaper fremgang og vekst!  Jeg har utdannelse fra HIØ, ICF godkjent coaching utdannelse, samt lang ledererfaring fra utlandet og Norge og som grunder selv.

 • Benedikte H.Wentworth
  Benedikte H.Wentworth Partner

  Jeg jobber for at mennesker skal se nye muligheter, alternative løsninger og få til det de bestemmer seg for. Jeg har utdannelse fra TAMU og MIT i USA, ICF godkjent coaching utdanning, lang erfaring som konsulent og leder i forskjellige organisasjoner.

Ønsker du en uforpliktende prat?

Send oss en oversikt over hva vi kan hjelpe deg / dere med, så tar vi kontakt! Har du spørsmål eller ønsker å snakke om hvordan vi kan hjelpe deg, ta kontakt på tlf.nr. 90 94 36 54 eller mail@standtall.no.

I tilfeller der man som leder eller annen ansvarlig ønsker å få støtte til å møte sine utfordringer så bidrar vi med å sette i gang følgende prosess:
Vi i STAND TALL er alle sertifiserte coacher og har mange års erfaring fra ledelse.  Coaching er en metode for å bygge bevissthet, tydeliggjøre mål og oppnå varige endringer. Vi bruker ulike teknikker og verktøy som fører til refleksjon, økt motivasjon, gjennomføringskraft og til slutt måloppnåelse og forbedringer. Samtalene fokuserer på personlige ressurser og på å oppnå de viktigste forbedringene. Individuell coaching gjøres vanligvis som 1-2 timers individuelle samtaler som er strengt konfidensielle. Samtalene kan utføres ansikt-til-ansikt, på videomøter eller på telefon.   I STAND TALL tror vi på en kombinasjon av coaching og sparring og tilbyr derfor følgende:
Vi i STAND TALL er alle sertifiserte innen følgende forskjellige personlighets- og preferansetester:

Tilbakemeldinger fra kunder

 • Coachingen er alltid fantastisk fordi Birgit hjelper meg til å se klarere og gjøre det mer konkret; hva jeg skal fokusere på, hvordan begynne, at grunnlaget for den største utvikling i jobb og privat allerede eksisterer i meg selv. Uten å gi råd eller påvirke annet enn å utforske og forsterke min egen sannhet, motivasjon, verdier, jobbsituasjoner, familieforhold, med mer. De konkrete tiltakene, er spesielt presise. Og alt kommer fra mitt eget indre, men jeg hadde aldri klart å fokusere så presist uten en profesjonell coach.

  Thomas Brikt Andersen
 • Vi har jobbet med Stand Tall i over et år og er veldig fornøyd med samarbeidet. De har vært flinke til å sette seg inn i bedriftens utfordringer og det markedet vi opererer i, noe som har vært avgjørende for et godt samarbeid. Som leder har jeg hatt veldig godt utbytte av å ha en coach/sparringspartner som har vært tilgjengelig på kort varsel. Gjennom samtaler har jeg blitt mer oppmerksom på min lederstil og fått nye perspektiver på min rolle og påvirkning, samt blitt inspirert og motivert til å se nye løsninger på situasjoner som har vært litt fastlåst.
  I tillegg til coaching/rådgivning har Stand Tall bistått oss i teamutviklingsprosesser. Fysiske og adferds baserte personlighetstester har vært et veldig nyttig verktøy for den enkelte i gruppen. Det har vært viktig for oss å forstå oss selv, den enkeltes adferd og hvordan vi bedre kan utnytte våre ressurser i et team. Disse prosessene har gjort oss mer tolerante ovenfor hverandre og vi har fått bedre forståelse for hvorfor vi gjør som vi gjør og ikke minst respekt for hverandre i teamet. Alt dette har ført til at vi delegerer oppgaver til «den rette» ift egenskaper, vi er mer effektive, har bedre fremdrift og fokus ift å oppnå våre mål.

  Hanne Sondresen Daglig leder - OSS&RM