Strategiarbeid

Mange bedrifter og organisasjoner opplever at de strever med strategiarbeidet. Det kan være problemer knyttet til selve utarbeidelsen av strategien eller implementeringen av strategien. Forskjellige metoder kan brukes for å komme frem til hva man bør ha som sitt fokus (ofte en blanding av hva man ønsker å gjøre, hva det er behov for og hva man har muligheter til å gjøre), hvilke mål man bør sette seg, hvordan man best mulig tar riktige valg og hvordan man setter det hele ut i live på daglig basis. Dersom dere ønsker støtte i disse prosessene, så kan vi fasilititere og lede strategiarbeidet.

Andre artikler