Personlighetstest

Personlighets- og preferansetester er kraftfulle verktøy for refleksjon og utvikling. Vi i STAND TALL bruker disse testene på en konstruktiv og positiv måte, slik at man bedre kan forstå seg selv og sitt potensiale, ikke for å sette seg selv i en bås. Vi tror på det gode i mennesket, at det er en positiv intensjon bak våre handlinger. Brukt riktig fører disse verktøyene til refleksjon og økt bevissthet. Vi blir klar over våre styrker og hva vi bør gjøre mer av for å for å bli enda bedre. I tillegg vil denne forståelsen føre til økt toleranse for at andre er annerledes enn oss selv, og at vi alle må møte hverandre med respekt, åpenhet og at forskjellige typer mennesker krever litt forskjellige tilnærming.

Ennead-metoden

Enneadmetoden er en fysiologisk viderføring av enneadgrammet, som baserer seg på at det er 9 ulike personlighetstyper. Ennead-metoden sin [...]

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Personlighetstesting

Vi mener at personlighets- og preferanseprofiler er enkle verktøy for å bli bedre kjent med og få en bedre forståelse av seg selv. Brukt riktig fører det til refleksjon og økt bevissthet. I tillegg vil denne forståelsen føre til økt toleranse for at andre er annerledes enn oss selv, og at vi alle må møte hverandre med åpenhet og på litt forskjellige måter.

For OPQ og MBTI  får man tilsendt en link til testen som fylles ut på egenhånd. For en individuell tilbakelesning setter vi opp en 1-2 timers samtale der testresultatet gjennomgås og vi har en samtale om resultatene. (Dette kan gjøres som et fysisk møte eller via videosamtale eller telefon.) Dersom man ønsker felles tilbakelesning for personer i en gruppe, så gjøres dette både på enkelt vis med en gjennomgang i plenum eller man gjør en mer fasilitert tilbakelesning der man bruker hjelpemidler for å illustrere likheter og ulikheter.

For å finne riktig Ennead-type må vi være sammen med deg for å se ditt kroppsspråk og naturlige energi. Det å finne riktig type og ha samtalen om hva dette betyr vil typisk ta 1-2 timer.

Tilbakemeldinger fra kunder

 • Coachingen er alltid fantastisk fordi Birgit hjelper meg til å se klarere og gjøre det mer konkret; hva jeg skal fokusere på, hvordan begynne, at grunnlaget for den største utvikling i jobb og privat allerede eksisterer i meg selv. Uten å gi råd eller påvirke annet enn å utforske og forsterke min egen sannhet, motivasjon, verdier, jobbsituasjoner, familieforhold, med mer. De konkrete tiltakene, er spesielt presise. Og alt kommer fra mitt eget indre, men jeg hadde aldri klart å fokusere så presist uten en profesjonell coach.

  Thomas Brikt Andersen
 • Vi har jobbet med Stand Tall i over et år og er veldig fornøyd med samarbeidet. De har vært flinke til å sette seg inn i bedriftens utfordringer og det markedet vi opererer i, noe som har vært avgjørende for et godt samarbeid. Som leder har jeg hatt veldig godt utbytte av å ha en coach/sparringspartner som har vært tilgjengelig på kort varsel. Gjennom samtaler har jeg blitt mer oppmerksom på min lederstil og fått nye perspektiver på min rolle og påvirkning, samt blitt inspirert og motivert til å se nye løsninger på situasjoner som har vært litt fastlåst.
  I tillegg til coaching/rådgivning har Stand Tall bistått oss i teamutviklingsprosesser. Fysiske og adferds baserte personlighetstester har vært et veldig nyttig verktøy for den enkelte i gruppen. Det har vært viktig for oss å forstå oss selv, den enkeltes adferd og hvordan vi bedre kan utnytte våre ressurser i et team. Disse prosessene har gjort oss mer tolerante ovenfor hverandre og vi har fått bedre forståelse for hvorfor vi gjør som vi gjør og ikke minst respekt for hverandre i teamet. Alt dette har ført til at vi delegerer oppgaver til «den rette» ift egenskaper, vi er mer effektive, har bedre fremdrift og fokus ift å oppnå våre mål.

  Hanne Sondresen Daglig leder - OSS&RM

Hvem er vi?

STANDING TALL handler om å stå med løftet hode og rak rygg. Det handler om å ha integritet, vite hvem man er, hva man ønsker og hvordan man skal få det til. Dette er verdifullt, både for individer og organisasjoner, men det krever åpenhet, refleksjon og en strukturert tilnærming.

 • Birgit Opland
  Birgit Opland Partner

  Jeg brenner for at mennesker og organisasjoner tar i bruk sine ressurser og sitt potensiale gjennom å kjenne seg selv og ta bevisste valg. Det skaper fremgang og vekst!  Jeg har utdannelse fra HIØ, ICF godkjent coaching utdannelse, samt lang ledererfaring fra utlandet og Norge og som grunder selv.

 • Benedikte H.Wentworth
  Benedikte H.Wentworth Partner

  Jeg jobber for at mennesker skal se nye muligheter, alternative løsninger og få til det de bestemmer seg for. Jeg har utdannelse fra TAMU og MIT i USA, ICF godkjent coaching utdanning, lang erfaring som konsulent og leder i forskjellige organisasjoner.