Coaching

Vi i STAND TALL er alle sertifiserte coacher og har mange års erfaring fra ledelse.

Coaching er en metode for å bygge bevissthet, tydeliggjøre mål og oppnå varige endringer. Vi bruker ulike teknikker og verktøy som fører til refleksjon, økt motivasjon, gjennomføringskraft og til slutt måloppnåelse og forbedringer. Samtalene fokuserer på personlige ressurser og på å oppnå de viktigste forbedringene.

Strategisk coaching

Dette er primært for ledere som står i situasjoner der de skal ta strategiske valg, håndtere dilemmaer og få med seg en hel organisasjon. I en [...]

Operativ coaching

Her er fokuset på de operative oppgavene ledere og andre må håndtere i det daglige. Det kan være alt fra å få med seg de riktige folkene, [...]

Team coaching

Basert på teamets styrker og utfordringer skreddersys coaching for hele gruppen. En viktig del av det å jobbe med team er å se på de [...]

Karrierecoaching

Både før man begynner på utdannelsen og underveis i karrieren kan det være fornuftig å se på muligheter og valg i forhold til videre karriere. [...]

Personlig coaching

Basert på den enkelte persons situasjon skreddersys coachingen. Det kan være relatert til ønsker for karriere og utvikling, spesifikke [...]

Ønsker du en uforpliktende samtale?