Karrierecoaching

Både før man begynner på utdannelsen og underveis i karrieren kan det være fornuftig å se på muligheter og valg i forhold til videre karriere. Ved å kartlegge egen kompetanse, interesser og preferanser vil man bli bedre kjent med egne behov, og dermed lettere kunne reflektere over hvilke mål man bør sette seg og hvordan man skal nå disse. Når man skal velge karriere er det viktig å tenke igjennom og tydeliggjøre for seg selv hva man blir motivert av, hva er man god på, hvordan liker man å jobbe og hva er det behov for i samfunnet.

Andre artikler