Personlig coaching

Basert på den enkelte persons situasjon skreddersys coachingen. Det kan være relatert til ønsker for karriere og utvikling, spesifikke utfordringer, ens egne styrker og svakheter, relatert til vanskelige relasjoner med medarbeidere, sjefer, (tenårings)barn eller andre, eller det kan være konflikthåndtering. Vi opplever alle i perioder at det er mer eller mindre utfordrende tider vi går igjennom. I andre perioder kan det være at man får nye spennende utfordringer som man ønsker å forberede seg til og gjøre det beste ut av.

Personlig coaching kan starte med et fokus på jobb eller det kan være ens private personlige situasjon. Ofte ser vi at det ikke er et veldig klart skille, og at det ofte er fornuftig å adressere begge områder.

Andre artikler