Ennead-metoden

Enneadmetoden er en fysiologisk viderføring av enneadgrammet, som baserer seg på at det er 9 ulike personlighetstyper. Ennead-metoden sin kunnskap bygger på forståelsen av at vi er født med 9 ulike kroppsspråk eller bevegelsesmønstre hvorav ett er dominerende. Hver og en av de 9 kroppsspråkene forteller mye om ditt naturlige talent, dine tanke-, reaksjons- og atferdsmønstre. Ved å forstå dette vil du bli bedre kjent med deg selv, det vil inspirerer deg til å bruke dine talenter og ta ut ditt potensiale, samt endre mønstre som ikke alltid er like hensiktsmessige for å oppnå dine mål, både privat og i jobbsammenheng.

Like viktig som å bli bedre kjent med seg selv, er det å lære om de 8 andre kroppsspråkene og hva de uttrykker av nytte. Det å bli kjent med, og ikke minst erfare, at vi tenker, handler og reagerer på ulike måter, vil hjelpe deg til å skape bedre forståelse og respekt for dine nære private samt profesjonelle relasjoner.

For å finne riktig Ennead-type må vi være sammen med deg for å se ditt kroppsspråk og naturlige energi. Det å finne riktig type og ha samtalen om hva dette betyr vil typisk ta 1-2 timer.

Andre artikler