Organisasjonsutvikling

Vi bidrar og støtter i organisasjonsutviklingsprosesser. Spesielt i små og mellomstore bedrifter kan vi bidra med støtte til ledere slik at de får sine medarbeidere med på laget, og på den måten øke sannsynligheten for å nå forretningsmål. Det er viktig å se på både systemer, strukturer og bedriftens kultur. Det å legge til rette for at ansatte skal kunne utvikle seg og vokse har ofte store positive ringvirkninger for hele bedriften.

Nå-situasjonsanalyse

Som leder kan det være vanskelig å ha full oversikt og forståelse av hvordan arbeidsmiljøet er og hva man evt. burde gjøre for å få til [...]

Støtte til endringer

Sjansen for å lykkes øker betraktelig hvis man har noen man kan sparre med eller som kan støtte i implementeringsfasen. Det er viktig at de [...]

Rekruttering

De fleste ledere vil ha behov for å rekruttere nye ansatte på et tidspunkt. Vi ser at rekrutteringsprosessen kan være krevende for mange [...]

HR Støtte

I mindre bedrifter der man ikke har en etablert HR-funksjon eller avdeling faller det mye jobb på hver enkelt leder. Vi har mye erfaring i å [...]

Kulturendringer

Kultur blir ofte definert som felles holdninger, verdier, mål og praksis. Kultur er mest synlig via menneskers samhandling. En bedrifts kultur [...]

Strategiarbeid

Mange bedrifter og organisasjoner opplever at de strever med strategiarbeidet. Det kan være problemer knyttet til selve utarbeidelsen av [...]

Ledergruppestøtte

Ledergrupper kan av og til bruke litt tid på å finne sin form. Det er viktig at alle får en felles forståelse av ledergruppens formål og [...]

Workshops

I mange prosesser er det hensiktsmessig å arrangere workshop. På den måten kan man hente inn mye informasjon og kunnskap fra deltagerne, man [...]

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Tilbakemeldinger fra kunder

  • Coachingen er alltid fantastisk fordi Birgit hjelper meg til å se klarere og gjøre det mer konkret; hva jeg skal fokusere på, hvordan begynne, at grunnlaget for den største utvikling i jobb og privat allerede eksisterer i meg selv. Uten å gi råd eller påvirke annet enn å utforske og forsterke min egen sannhet, motivasjon, verdier, jobbsituasjoner, familieforhold, med mer. De konkrete tiltakene, er spesielt presise. Og alt kommer fra mitt eget indre, men jeg hadde aldri klart å fokusere så presist uten en profesjonell coach.

    Thomas Brikt Andersen
  • Vi har jobbet med Stand Tall i over et år og er veldig fornøyd med samarbeidet. De har vært flinke til å sette seg inn i bedriftens utfordringer og det markedet vi opererer i, noe som har vært avgjørende for et godt samarbeid. Som leder har jeg hatt veldig godt utbytte av å ha en coach/sparringspartner som har vært tilgjengelig på kort varsel. Gjennom samtaler har jeg blitt mer oppmerksom på min lederstil og fått nye perspektiver på min rolle og påvirkning, samt blitt inspirert og motivert til å se nye løsninger på situasjoner som har vært litt fastlåst.
    I tillegg til coaching/rådgivning har Stand Tall bistått oss i teamutviklingsprosesser. Fysiske og adferds baserte personlighetstester har vært et veldig nyttig verktøy for den enkelte i gruppen. Det har vært viktig for oss å forstå oss selv, den enkeltes adferd og hvordan vi bedre kan utnytte våre ressurser i et team. Disse prosessene har gjort oss mer tolerante ovenfor hverandre og vi har fått bedre forståelse for hvorfor vi gjør som vi gjør og ikke minst respekt for hverandre i teamet. Alt dette har ført til at vi delegerer oppgaver til «den rette» ift egenskaper, vi er mer effektive, har bedre fremdrift og fokus ift å oppnå våre mål.

    Hanne Sondresen Daglig leder - OSS&RM