Personlighets- og preferanseprofiler i teamet

Ved å bruke personlighetstester kan man få økt forståelse av både en selv og de andre man jobber sammen med. Dette er nyttig både for deg som leder og for deg som ansatt. Ved å dele sine egne profiler med hverandre blir man bedre kjent, man får en større forståelse for hvordan man er forskjellige og hvorfor hver og en må tilpasse seg litt for at man skal fungere sammen.

Ved å forstå hverandres personligheter og preferanser får de fleste en opplevelse av at man faktisk utfyller og er avhengige av hverandre. Dette er med på å redusere sannsynligheten for konflikter, og man får en større sannsynlighet for å lykkes sammen.

Andre artikler