Støtte til endringer

Sjansen for å lykkes øker betraktelig hvis man har noen man kan sparre med eller som kan støtte i implementeringsfasen.

Det er viktig at de involverte parter selv tar ansvar for å drive prosesser og jobbe med endringene, men vår erfaring tilsier at en sparringspartner kan bidra til økt gjennomføringsevne. Ofte ser vi at mye av jobben faller på en eller noen få ressurser, og da kan det være svært effektivt å få ekstern hjelp.

Vi bistår både om dere ønsker støtte til prosesser som involverer hele bedriften eller organisasjonen, eller om det er du som leder som trenger støtte.

Andre artikler