Rekruttering

De fleste ledere vil ha behov for å rekruttere nye ansatte på et tidspunkt. Vi ser at rekrutteringsprosessen kan være krevende for mange ledere, både fordi den tar mye tid og kommer i tillegg til alle andre oppgaver, men også fordi man kan føle et behov for en uavhengig sparringspartner.

Vi kan bistå i utvelgelsen av rekrutteringsbyrå (hvis aktuelt) og i selve rekrutteringsprosessen. Typiske prosesser vi bistår ledere med inkluderer behovsavklaring, jobbanalyse, kravspesifikasjon, intervju og personlighetstesting, referansesjekk, utvelgelse, ansettelse og forberedelser til å ta imot nyansatte.

Andre artikler