Workshops

I mange prosesser er det hensiktsmessig å arrangere workshop. På den måten kan man hente inn mye informasjon og kunnskap fra deltagerne, man kan overbringe informasjon og kunnskap, man kan jobbe med problemer og mulige løsninger, og ofte gjør slike arrangementer selve implementeringen av endringer lettere. Workshops, eller arbeidsverksted, er arrangementer der alle bidrar og man får ofte brukt seg selv på en litt annen måte enn man vanligvis gjør i en arbeidshverdag. Ved å bruke en nøytral fasilitator, som sørger for gode diskusjoner og at alle er inkludert i prosessen, kan gjøre en stor forskjell. Det muliggjør også at ledere kan være med å delta på samme måte som vanlig ansatte. Vi har lang erfaring i å fasilitere og lede gruppediskusjoner og workshoper.

Andre artikler