MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Dette er en preferansetest som identifiserer hvilken personlighetstype man har, i samsvar med et system som ble utviklet av den sveitsiske psykiateren C.G. Jung og raffinert av amerikanerne Myers og Briggs. Denne testen gir en preferanseprofil som gjør det lettere å forstå sine egne drivere (hva er våre dominerende mentale funksjoner og hvilke kan vi jobbe mer med for å få bedre frem). I tillegg øker den forståelsen for hvordan andre er forskjellige fra oss selv, og dermed blir det lettere å akseptere og forhold seg til ulikheter mellom mennesker.

MBTI testen foregår ved at man får tilsendt en link til testen som fylles ut på egenhånd. For en individuell tilbakelesning setter vi opp en 1-2 timers samtale der testresultatet gjennomgås og vi har en samtale om hva disse betyr. (Dette kan gjøres som et fysisk møte eller via videosamtale eller telefon.)

For MBTI testen kan det være veldig verdifullt å gjøre en felles gruppe-tilbakelesning. Dette fordi det er en enkel og ufarlig måte å bli bedre kjent med hverandre på, samt å øke forståelsen for at vi er forskjellige og derfor reagerer ulikt på ulike ting. Dersom man ønsker en slik felles tilbakelesning for en gruppe, så gjøres dette både på enkelt vis med en gjennomgang i plenum ved å forflytte seg rundt i rommet eller man gjør en mer fasilitert tilbakelesning der man bruker hjelpemidler for å illustrere likheter og ulikheter (dette kan gjøres på videokonferanse).

Andre artikler