Ennead-metoden

Enneadmetoden er en fysiologisk viderføring av enneadgrammet, som baserer seg på at det er 9 ulike personlighetstyper. Ennead-metoden sin kunnskap bygger på forståelsen av at vi er født med 9 [...]

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Dette er en preferansetest som identifiserer hvilken personlighetstype man har, i samsvar med et system som ble utviklet av den sveitsiske psykiateren C.G. Jung og raffinert av amerikanerne Myers [...]