OPQ (Occupational Personality Questionnaire)

Dette er en personlighetstest som er laget for å kartlegge personlig stil og foretrukne væremåter i jobbsituasjoner. Den er basert på selvevaluering, dvs. at man må velge hvilken påstand som er mest typisk og hvilken som

er minst typisk av flere alternative påstander. Testen er en av de mest brukte i forbindelse med rekruttering, men det er også en god test for økt selvforståelse.

OPQ testen foregår ved at man får tilsendt en link til testen som fylles ut på egenhånd. For en individuell tilbakelesning setter vi opp en 1-2 timers samtale der testresultatet gjennomgås og vi har en samtale om hva disse betyr. (Dette kan gjøres som et fysisk møte eller via videosamtale eller telefon.)

Andre artikler