Kontakt oss

Hvem er vi?

STANDING TALL handler om å stå med løftet hode og rak rygg. Det handler om å ha integritet, vite hvem man er, hva man ønsker og hvordan man skal få det til. Dette er verdifullt, både for individer og organisasjoner, men det krever åpenhet, refleksjon og en strukturert tilnærming.

Vi leverer med en underliggende tro på at folk trenger å STAND TALL for å levere godt, nå sine mål og ha gode opplevelser underveis. Vi tror på engasjement og konfidensialitet i prosessen med å bygge tillit og få til utvikling og fremgang. Både for enkeltindivider og for organisasjoner.

Har du spørsmål eller ønsker å snakke om hvordan vi kan hjelpe deg, ta kontakt på tlf.nr. 90 94 36 54 eller mail@standtall.no

  • Birgit Opland
    Birgit Opland Partner

    Jeg brenner for at mennesker og organisasjoner tar i bruk sine ressurser og sitt potensiale gjennom å kjenne seg selv og ta bevisste valg. Det skaper fremgang og vekst!  Jeg har utdannelse fra HIØ, ICF godkjent coaching utdannelse, samt lang ledererfaring fra utlandet og Norge og som grunder selv.

  • Benedikte H.Wentworth
    Benedikte H.Wentworth Partner

    Jeg jobber for at mennesker skal se nye muligheter, alternative løsninger og få til det de bestemmer seg for. Jeg har utdannelse fra TAMU og MIT i USA, ICF godkjent coaching utdanning, lang erfaring som konsulent og leder i forskjellige organisasjoner.

Ønsker du en uforpliktende prat?

Send oss en oversikt over hva vi kan hjelpe deg / dere med, så tar vi kontakt! Har du spørsmål eller ønsker å snakke om hvordan vi kan hjelpe deg, ta kontakt på tlf.nr. 90 94 36 54 eller mail@standtall.no.

I tilfeller der man som leder eller annen ansvarlig ønsker å få støtte til å møte sine utfordringer så bidrar vi med å sette i gang følgende prosess:
Vi i STAND TALL er alle sertifiserte coacher og har mange års erfaring fra ledelse.  Coaching er en metode for å bygge bevissthet, tydeliggjøre mål og oppnå varige endringer. Vi bruker ulike teknikker og verktøy som fører til refleksjon, økt motivasjon, gjennomføringskraft og til slutt måloppnåelse og forbedringer. Samtalene fokuserer på personlige ressurser og på å oppnå de viktigste forbedringene. Individuell coaching gjøres vanligvis som 1-2 timers individuelle samtaler som er strengt konfidensielle. Samtalene kan utføres ansikt-til-ansikt, på videomøter eller på telefon.   I STAND TALL tror vi på en kombinasjon av coaching og sparring og tilbyr derfor følgende:
Vi i STAND TALL er alle sertifiserte innen følgende forskjellige personlighets- og preferansetester: