Personlig coaching

Basert på den enkelte persons situasjon skreddersys coachingen. Det kan være relatert til ønsker for karriere og utvikling, spesifikke utfordringer, ens egne styrker og svakheter, relatert til [...]

Karrierecoaching

Både før man begynner på utdannelsen og underveis i karrieren kan det være fornuftig å se på muligheter og valg i forhold til videre karriere. Ved å kartlegge egen kompetanse, interesser og [...]

Team coaching

Basert på teamets styrker og utfordringer skreddersys coaching for hele gruppen. En viktig del av det å jobbe med team er å se på de menneskelige ressursene og kvalitetene teamet besitter og ut [...]

Operativ coaching

Her er fokuset på de operative oppgavene ledere og andre må håndtere i det daglige. Det kan være alt fra å få med seg de riktige folkene, utvikle medarbeidere, løse oppgaver, levere resultater, [...]

Strategisk coaching

Dette er primært for ledere som står i situasjoner der de skal ta strategiske valg, håndtere dilemmaer og få med seg en hel organisasjon. I en slik situasjon er det viktig at du som leder har en [...]