Team coaching

Basert på teamets styrker og utfordringer skreddersys coaching for hele gruppen. En viktig del av det å jobbe med team er å se på de menneskelige ressursene og kvalitetene teamet besitter og ut ifra det avdekke hva teamet mangler for å fungere og prestere optimalt. Det er også viktig at alle medlemmene av teamet får en forståelse for på hvilke måter man er avhengig av hverandre og hvordan man kan jobbe sammen på en god måte.

«Empati handler om å finne ekko av en annen person i deg selv»

Mohsin Hamid (oversatt)

Andre artikler