Operativ coaching

Her er fokuset på de operative oppgavene ledere og andre må håndtere i det daglige. Det kan være alt fra å få med seg de riktige folkene, utvikle medarbeidere, løse oppgaver, levere resultater, samarbeidsutfordringer, o.l. Det vil være helt avhengig av hvilken type bedrift og hvilken bransje det gjelder, men felles for de fleste er at man må ha en god forståelse av hva man ønsker å oppnå, hva som er viktig for å få det til, og hvilke alternative muligheter man har for å løse oppgaver.

Andre artikler