Strategisk coaching

Dette er primært for ledere som står i situasjoner der de skal ta strategiske valg, håndtere dilemmaer og få med seg en hel organisasjon. I en slik situasjon er det viktig at du som leder har en god helhetlig forståelse av organisasjonen, eksterne og interne påvirkningsfaktorer, retningen og hva organisasjonen ønsker å oppnå, og hvordan man får med seg ansatte på reisen.

Andre artikler