Ledergruppestøtte

Ledergrupper kan av og til bruke litt tid på å finne sin form. Det er viktig at alle får en felles forståelse av ledergruppens formål og prioriterte oppgaver. Alle må forstå sine roller inn i ledergruppen og bli enige om hvordan man best samhandler som kollegaer. Det er mange måter vi kan støtte ledergrupper på, alt fra å fasilitere prosesser til å støtte mer direkte i utviklingen av ledergruppen.

I ledergrupper der det er nye ledere kan det også være hensiktsmessig å få lederstøtte til de som er nye. Ved å ha en coach eller sparringspartner, som gir en individuell tilpasset ledertrening, kan en ny leder raskere utvikle seg og bli komfortabel i rolles sin som leder.

Andre artikler