Nå-situasjonsanalyse

Som leder kan det være vanskelig å ha full oversikt og forståelse av hvordan arbeidsmiljøet er og hva man evt. burde gjøre for å få til endringer. Det kan være at du tror at det er et bra og produktivt arbeidsmiljø, men at du ikke vet helt sikkert. Det kan være at du har en anelse om at det er noe som ikke er som det skal, men at du ikke helt vet hva som er problemet. Eller det kan være at det er tydelige konflikter mellom medarbeidere, ansatte som er vanskelige eller lager problemer for kollegaer, effektiviteten er lav, lovende ansatte som ikke utvikler seg som forventet eller andre åpenbare problemer.

Som en uavhengig part er det enkelt for oss å gå inn og gjøre en vurdering og komme med konkrete råd til forbedring. (Det er ofte mye enklere og mer effektivt at vi som eksterne gjør dette, enn at du som leder skal gjøre dette selv.)

For å kartlegge nåsituasjonen gjør vi konfidensielle intervjuer av alle eller relevante personer for å få et helhetlig og nøytralt bilde av situasjonen. Funnene blir analysert, anonymisert og presentert på en måte som gjør det enkelt å forstå, både for deg som leder og for de ansatte. Basert på nåsituasjonsanalysen, samt evt. gruppeprofiler og andre innspill, evaluerer vi forskjellige tiltak som kan passe for deg og din gruppe av ansatte. Dette kan være enkle tiltak som er lette og raske å implementere (f.eks. forbedringer av avdelingsmøter, endringer av kontorrutiner, bedre fysisk tilrettelegging), eller det kan være større og mer komplekse tiltak som vil ta lenger tid å sette ut i live (f.eks. tydeligere visjoner, forbedret strategi, forbedrede prosesser). Basert på analysen, funnen og de identifiserte tiltakene utarbeider vi en plan for dere for veien videre.

En nå-situasjonsanalyse er også nyttig dersom du er ny leder, dvs. enten det er første gang du er leder eller du skal lede en ny avdeling. Du vil da raskt få en totaloversikt over din gruppe av medarbeider, og hva som er dens styrker og svakheter, samt hvilke tiltak det er nyttig å sette inn for maksimal effekt.

Andre artikler