HR Støtte

I mindre bedrifter der man ikke har en etablert HR-funksjon eller avdeling faller det mye jobb på hver enkelt leder. Vi har mye erfaring i å støtte ledere, enten det gjelder å etablere ny prosesser, rutiner og verktøy eller det gjelder å forbedre det dere allerede har.

Typiske HR prosesser vi bistår med er årsplanlegging, prosesskartlegging og analyse, kompetansekartlegging og analyse, medarbeidersamtaler, evaluering, utvikling av lovende ansatte, samhandling, kommunikasjon, samt etablering og forbedring av personalhåndbok. I tillegg støtter vi tyngre strategiske HR prosesser som nedbemanning, organisasjonsutvikling, fusjoner, o.l.

Andre artikler