Ennead-metoden

Enneadmetoden er en fysiologisk viderføring av enneadgrammet, som baserer seg på at det er 9 ulike personlighetstyper. Ennead-metoden sin kunnskap bygger på forståelsen av at vi er født med 9 [...]

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Dette er en preferansetest som identifiserer hvilken personlighetstype man har, i samsvar med et system som ble utviklet av den sveitsiske psykiateren C.G. Jung og raffinert av amerikanerne Myers [...]

Personlighets- og preferansetester

Vi er sertifisert i OPQ personlighetstest (Big 5), Myers-Briggs Type Indicator og Ennead. Disse brukes for å få innsikt og økt forståelse av seg selv og egne preferanser. En tilbakelesing sikrer [...]

Personlig coaching

Basert på den enkelte persons situasjon skreddersys coachingen. Det kan være relatert til ønsker for karriere og utvikling, spesifikke utfordringer, ens egne styrker og svakheter, relatert til [...]

Karrierecoaching

Både før man begynner på utdannelsen og underveis i karrieren kan det være fornuftig å se på muligheter og valg i forhold til videre karriere. Ved å kartlegge egen kompetanse, interesser og [...]

Team coaching

Basert på teamets styrker og utfordringer skreddersys coaching for hele gruppen. En viktig del av det å jobbe med team er å se på de menneskelige ressursene og kvalitetene teamet besitter og ut [...]

Operativ coaching

Her er fokuset på de operative oppgavene ledere og andre må håndtere i det daglige. Det kan være alt fra å få med seg de riktige folkene, utvikle medarbeidere, løse oppgaver, levere resultater, [...]

Strategisk coaching

Dette er primært for ledere som står i situasjoner der de skal ta strategiske valg, håndtere dilemmaer og få med seg en hel organisasjon. I en slik situasjon er det viktig at du som leder har en [...]

Workshops

I mange prosesser er det hensiktsmessig å arrangere workshop. På den måten kan man hente inn mye informasjon og kunnskap fra deltagerne, man kan overbringe informasjon og kunnskap, man kan jobbe [...]

page 1 of 2